bienvenue - welcome

kreyòl ayisyen français English
bonjou salut hello, hi
Anchante.
M kontan konnen w
Enchanté Nice to meet you
Koman ou ye ?
Sa k pase ?
Comment ça va ? How are you?
Mwen byen.
M ap boule
Je vais bien I am fine/well
Pa pi mal Pas si mal Not so bad
Konsi, konsa,
kòmsi kòmsa
Comme ci, comme ça So, So
Ki laj ou ? Quel âge avez-vous ? How old are you?
Kòman ou rele ?
Ki non ou ?
Quel est votre nom ? What's your name?
Mwen rele ...
Non m se ...
Je m'appelle ...
(Mon nom est ...)
My name is ...
siyati le nom de famille family name
madmwazèl
madanm
mademoiselle
madame
miss
madam
mesye monsieur mister
bonjou bonjour good morning/afternoon
bonswa bonsoir good evening
bòn nui bonne nuit good night
orevwa, bay, babay au revoir goodbye, bye
n a wè pi ta à plus tard see you later
bòn chans bonne chance good luck
silvouplè, (souple),
tanpri
s'il vous plaît please
mesi merci thanks
Ou konprann ? Vous comprenez ? Do you understand?
Mwen konprann
Mwen pa konprann
Je comprends
Je ne comprends pas
I understand
I don't understand
Mwen pa pale kreyòl Je ne parle pas créole I don't speak Creole
Èske ou pale
franse / angle ?
Parlez-vous
français / anglais ?
Do you speak
French / English?
wi oui yes
oke, dakò OK, d'accord I agree
non " no
Padon Pardon "
Eskize m Excusez-moi Excuse me
Anmwe ! À l'aide ! (À moi !) Help!