koulè yo - les couleurs - colors

  kreyòl ayisyen français English
  mawon marron brown
  nwa noir black
  gri gris grey, gray
  blan blanc white
  jòn jaune yellow
  woz rose pink
  oranj orange "
  wouj rouge red
  vyolèt violet purple
  ble bleu blue
  vèt vert green