fanmi - la famille - family

kreyòl ayisyen français English
granpapa le grand-père grandfather
grann la grand-mère grandmother
gran paran [rare] le grand-parent grandparent
paran le parent
papa le père
papa
father
dad
manman la mère
maman
mother
mom
mari mwen mon mari, époux my husband
madanm mwen mon épouse my wife, spouse
nèg, nonm, (gason) l'homme man
nègès, fanm la femme woman
tonton, nonk, monnonk (mon) oncle (my) uncle
tant, matant (ma) tante (my) aunt
neve le neveu nephew
nyès la nièce niece
kouzen [m]
kouzin [ f ]
le cousin
la cousine
cousin
gason le garçon boy
pitit gason le fils son
fi, tifi, jenn fi la fille girl, daughter
pitit fi, ti fiyèt,
jenn ti fi, ti jenn fi
la fillette little girl
frè le frère brother
la sœur sister
marasa yo, jimo yo les jumeaux twins
timoun, pitit (yo) enfant(s) child / children
pitit-pitit les petits-enfants grandchildren
ti bebe le bébé baby
mennaj le petit-ami
la petite-amie
boyfriend
girlfriend
zanmi mwen mon ami my friend
lennmi l'ennemi enemy
vwazen le voisin neighbour
moun du monde, les gens people