les pronoms personnels
personal pronouns

kreyòl ayisyen français English
mwen je I
ou tu you
li il, elle he, she
nou nous we
ou vous you
yo ils, elles they